Privacyverklaring

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van BodySkills ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van BodySkills en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Persoonsgegevens & Privacy
Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld.

Body Skills verzamelt persoonsgegevens van haar klanten uitsluitend ten behoeve van haar financiële- en ledenadministratie. Waar deze gegevens op door derden beheerde data-opslag worden vastgelegd en/of verwerkt, ziet Body Skills er op toe dat dit geschiedt conform de geldende AVG. Hierover is Body Skills in bezit van schriftelijke bevestiging van betrokken derden.

De door Body Skills vastgelegde persoonsgegevens worden per definitie niet voor andere doeleinden met derden gedeeld.

Beeld- en geluidmateriaal waarop registraties van optredens, lessen, feesten en andere activiteiten waarbij Body Skills-leden herkenbaar in beeld zijn worden niet openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming.

Bij inschrijving wordt uw emailadres toegevoegd aan de mailinglijst van Body Skills, waardoor klant of contactpersoon nieuwsbrieven kan ontvangen. Indien ongewenst kan afmelding te allen tijde plaatsvinden door het sturen van een emailbericht naar info@bodyskills.nl.